TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Güncel Gastroenteroloji
Güncel Gastroenteroloji Sayı: 8/4 | Aralık 2004

Kapak - Künye - İçindekiler PDF

Makale PDF

Makaleler

Eozinofilik Gastroenterit
Levent ERDEM, Nihat AKBAYIR

Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji Kliniği, İstanbul


Makale PDF
Makale PDF