TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Güncel Gastroenteroloji
Güncel Gastroenteroloji Sayı: 8/3 | Eylül 2004

Kapak - Künye - İçindekiler PDF

Makale PDF

Makaleler

Gastrointestinal İntraepitelyal Neoplazi Kavramı ve Viyana Sınıflandırması
Berna SAVAŞ, Arzu ENSARİ

Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı


Makale PDF
Makale PDF