TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Güncel Gastroenteroloji
Güncel Gastroenteroloji Sayı: 8/3 | Eylül 2004

Kapak - Künye - İçindekiler PDF

Makale PDF

Makaleler

Gebeliğin İntrahepatik Kolestazı
Cem ŞAHAN

Ondokiz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi İçi Hastalıkları Anabilim Dalı, Samsun


Makale PDF
Makale PDF