TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Güncel Gastroenteroloji
Güncel Gastroenteroloji Sayı: 8/3 | Eylül 2004

Kapak - Künye - İçindekiler PDF

Makale PDF

Makaleler

İnflamatuvar Barsak Hastalığında Erken Kanser Tanasına Güncel Yaklaşım
Mehmet BEKTAŞ, Hülya ÇEKİNTAYA

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı, Ankara


Makale PDF
Makale PDF