TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Güncel Gastroenteroloji
Güncel Gastroenteroloji Sayı: 8/2 | Haziran 2004

Kapak - Künye - İçindekiler PDF

Makale PDF

Makaleler

Gastroözofagial Reflü ve Bronşiyal Astım
Ali Rıza SOYLU1, Bülent SİVRİ2

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı1, Edirne Hacettepe Ünniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı2, Ankara


Makale PDF
Makale PDF