TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Güncel Gastroenteroloji
Güncel Gastroenteroloji Sayı: 8/2 | Haziran 2004

Kapak - Künye - İçindekiler PDF

Makale PDF

Makaleler

Kronik İntestinal Psödo-Obstruksiyon
Mehmet BEKTAŞ, Ali ÖZDEN

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı, Ankar


Makale PDF
Makale PDF