TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Güncel Gastroenteroloji
Güncel Gastroenteroloji Sayı: 8/2 | Haziran 2004

Kapak - Künye - İçindekiler PDF

Makale PDF

Makaleler

Portopulmoner Hipertansiyon
Cem ŞAHAN1, Emre AKSAKAL2

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı1, Kardiyoloji Bilim Dalı2, Samsun


Makale PDF
Makale PDF