TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Güncel Gastroenteroloji
Güncel Gastroenteroloji Sayı: 9/4 | Aralık 2005

Kapak - Künye - İçindekiler PDF

Makale PDF

Makaleler

Kostik Özofagus Yaralanmaları
İlkin NAHARCI1, Ahmet TÜZÜN2

GATA Tıp Akademisi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı1, Gastroenteroloji Bilim Dalı2, Ankara


Makale PDF
Makale PDF