TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Güncel Gastroenteroloji
Güncel Gastroenteroloji Sayı: 8/2 | Haziran 2004

Kapak - Künye - İçindekiler PDF

Makale PDF

Makaleler

İntravenöz Uygulama Komplikasyonları
Zülbiye ÇELİK1, Cüneyd ANIL2

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı Hemşiresi1, İç Hastalıkları Uzmanı2, Ankara


Makale PDF
Makale PDF