TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Güncel Gastroenteroloji
Güncel Gastroenteroloji Sayı: 8/1 | Mart 2004

Kapak - Künye - İçindekiler PDF

Makale PDF

Makaleler

Helikobakter Pylori'nin İkinci Basamak Eradikasyon Tedavisi
Aydın Şeref KÖKSAL, Bahattin ÇİÇEK

Yüksek İhtisas Hastanesi Gastroenteroloji Bölümü, Ankara


Makale PDF
Makale PDF