TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Güncel Gastroenteroloji
Güncel Gastroenteroloji Sayı: 8/1 | Mart 2004

Kapak - Künye - İçindekiler PDF

Makale PDF

Makaleler

Kronik Böbrek Yetmezlikli ve Renal Transplantasyonlu Hastalarda Viral Hepatitler
Mehmet ARHAN, Sedef ÖZDAL KURAN, Aydın Şeref KÖKSAL, Dilek OĞUZ

Yüksek İhtisas Hastanesi Gastroenteroloji Bölümü, Sıhhiye, Ankara


Makale PDF
Makale PDF