TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Güncel Gastroenteroloji
Güncel Gastroenteroloji Sayı: 10/1 | Mart 2006

Kapak - Künye - İçindekiler PDF

Makale PDF

Makaleler

Mide ve Enterohepatik Hastalıklarla İlişkisi Olan Helicobacter pylori'den Farklı Helicobacter Türleri
Peren H. BAĞLAN1, Ali ÖZDEN2

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hepatoloji Enstitüsü1, Gastroenteroloji Anabilim Dalı2, Ankara


Makale PDF
Makale PDF